Časový manažment

Absolventi kurzu sa naučia organizovať si pracovný čas, identifikovať rezervy vo využívaní času a zvládnuť techniky plánovania času, ktoré im umožnia dosiahnuť vyšší výkon, určovať priority a spracovať týždenný plán a efektívne zvládnuť prácu na viacerých úlohách súčasne.

Obsah kurzu

 

 • identifikácia úrovne plánovania času
 • štyri generácie časového manažmentu
 • prostriedky pre plánovanie času
 • Analýza využívania času - denný záznam, zlodeji času,
 • čas pod kontrolou, čas stanovený inými, moje zadania
 • Cieľová orientácia - stanovovanie cieľov ( dlhodobé, strednodobé a krátkodobé )
 • Matica časového manažmentu - priority, naliehavosť a dôležitosť, ABC metóda.
 • Tipy a rady, ako nestrácať čas
 • Paretov princíp - delenie veľkých úloh a  krivka výkonnosti
 • stanovenie časových limitov a firemná kultúra.
 • Týždenný plán - princípy zostavovania časových plánov ( týždenný, denný )
 • Dobrý a zlý multitasking - ako sa vyrovnávať s prácou na viacerých úlohách súčasne

 

Dĺžka kurzu: 2 dni

 

Bonus: prekvapenie

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode