Empatia

Človek  je tvor spoločenský, ktorý cíti, plánuje, organizuje a rozhoduje sa vo vzťahu k sebe aj vo vzťahu k svojim  druhom. Jednou z možností poznávania a pochopenia druhého človeka je empatia.  V každom človeku je zakódovaný cit pre pochopenie druhého človeka, ale nie každý a v každej situácii ho  dokáže uplatniť. Často sa preto stáva aj zdrojom mnohých ťažkostí. Ľudia sú svojimi citovými a náladovými vzťahmi v podstatne väčšej miere viazaní na seba ako ktorýkoľvek iný živý tvor v rámci spoločenstva svojho druhu, preto potreba pochopenia druhého človeka je veľmi dôležitá.

 

Empatia ako jav

 • Vymedzenie pojmu empatia
 • Vývin a formovanie pojmu empatia
 • Úrovne empatie

 

Komunikačné základy empatie

 • Všeobecné modely komunikácie

 

Empatia v medziľudských vzťahoch

 • Kultúrne schémy vzťahov
 • Empatia vo formálnych medziľudských vzťahoch

 

Empatia v riadení

 • Zvláštnosti a chyby empatie vedúceho
 • Štýly riadenia

 

Empatia a jej  využitie

 • Oblasti využitia empatie
 • Empatia ako súčasť psychohygieny
 • Výskum a meranie empatie
 • Spôsoby a ciele rozvíjania empatie

 

ROZSAH : 16 hodín

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode