Telemarketing

Program 1. časti školenia.

 • Opakovanie tématických celkov už z absolvovaného školenia komunikačných zručností.


Outbound - telepredaj

 • aktívna a pasívna komunikácia
 • zistenie potrieb
 • vzbudenie záujmu
 • efektívne vedenie rozhovoru
 • dohodnutie stretnutia

 

Štandard rozhovoru
 

 • stratégia predaja
 • vyhľadávanie klienta,
 • nadviazanie prvého kontaktu a vzbudenie dôvery,
 • analýza klienta, zákazníka
 • vedenie obchodného rozhovoru,
 • presvedčenie, pokusné uzatváranie,
 • využitie signálov kúpy,
 • námietky klienta
 • umenie klásť otázky

 

Program 2. časti školenia.

Asertívne vystupovanie
 

 • asertívna komunikácia
 • sebapresadenie
 • asertívne práva v obchode
 • ovládanie uzatváracích techník

 

Ako zvládať konflikty a stres

 • predchádzame konfliktom
 • predchádzame nedorozumeniam
 • riešenie a zvládanie námietky
 • dosiahnutie cieľa

 

Program 3. časti školenia.

Tréning predajných zručností

 • riešenie prípadových štúdií podľa zamerania firmy
 • zlepšovanie kladenia otázok
 • precvičovanie zručností asertívneho jednania a sebapresadenia

 

Opakovanie predošlých tématických celkov

 • skutočné situácie
 • simulované situácie
 • tréningový blok I. – III.

Ukončenie školiaceho cyklu

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode