PC minimum

Pre úplných začiatočníkov je vhodný kurz základy práce s PC.

 

    Úspešný absolvent bude po absolvovaní kurzu ovládať:
  • základné informácie o PC /zostava, popis, disketa, klávesy/
  • MS Windows
  • základné informácie o usporiadaní údajov v PC /software, adresáre, súbory/
  • základy písania na PC /vytváranie dokumentov, ukladanie a tlač/

 

Dĺžka kurzu: 1 deň.
Kurz je veľmi vhodný aj pre vyššie vekové kategórie, nebrániace sa technickému pokroku a trpezlivým prístupom lektora

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode